„1000 ha dla słońca” to nowa inicjatywa Polskiej Federacji Ziemniaka oraz Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego.

 

Celem inicjatywy jest promocja odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, które zdaniem inicjatorów powinny stać się ważną szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności.

 

Inicjatorzy wskazywać będą w swoich działaniach, że zaangażowanie środowisk rolniczych, samorządów, społeczności lokalnych z obszarów wiejskich w procesie transformacji energetycznej w kierunku energii ze źródeł odnawialnych prowadzić będzie m.in. do:

  • poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (konkurencyjności) i jakości życia na wsi
  • kreowania aktywnych postaw w kierunku uczestnictwa w lokalnym rynku energetycznym
  •  kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców wsi,
  •  polepszania stabilności dostaw energii na obszarach wiejskich,
  •  stabilizacji cen i wielkości produkcji rolniczej,
  •  wzrostu dochodów rolników w wyniku rosnącego popytu na ekologiczną/zieloną żywność i czystą energii.

Inicjatywa jest elementem tegorocznego wydarzenia Potato Poland 2021