Reaktywacja bocznic kolejowych w regionie to temat jednego z paneli konferencji „Ziemniak i Morze Możliwości” podczas Potato Poland 2021. Jest to ważne dla wielu gmin województwa pomorskiego, w których przeważa rolnictwo. O realizację projektu zabiegają środowiska związane z rynkiem ziemniaków. Jest pomysł na transport kolejowy nawet na Ukrainę. Wiąże się to między innymi z nowymi miejscami pracy, rozbudową i unowocześnieniem szlaków kolejowych i rozwojem naszego handlu zagranicznego.
Ze względu na wagę projektu dla rozwoju regionu Łukasz Kuriata, radny rady Miejskiej w Lęborku skierował interpelację w sprawie przystąpienia do projektu Reaktywacji Bocznic Kolejowych w Polsce (Ziemniaki koleją z Pomorza na południe kraju? Łukasz Kuriata zabiega o wdrożenie projektu „Reaktywacja Bocznic Kolejowych”).