Polska Federacja Ziemniaka rozpoczyna współpracę z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (PUIG) jako Partnerem Merytorycznym w zakresie organizacji Międzynarodowych Targów Potato Poland 2021.
Uznając ważność partnerstwa gospodarczego Polski z Ukrainą, a także znaczenie tego rynku dla współpracy Polskiej Federacji Ziemniaka, obie organizacje zorganizują podczas Targów i towarzyszących im konferencji, kilka przedsięwzięć pod hasłem: Ukraina – honorowym partnerem Targów Potato Poland 2021. Do katalogu planowanych przedsięwzięć włączymy między innymi panel poświęcony polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa i rynku pracy, stoisko promocyjne strony ukraińskiej oraz możliwie szerokie zaproszenie gości ukraińskich (przedstawiciele rządu, Ambasady, przedsiębiorców).
Wstępne rozmowy jakie przeprowadziło PUIG w tej sprawie z niektórymi zainteresowanymi podmiotami, potwierdzają duże zainteresowanie projektem i współpracą przy jego realizacji.