Informujemy,  że Wojewoda Pomorski objął patronatem honorowym wydarzenie „Potato Poland 2021”, zaplanowane w dniach 20 – 22 sierpnia 2021 roku w Charbrowie.

Mając na względzie konieczność udziału oraz wsparcia wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski przychylił się do wniosku Polskiej Federacji Ziemniaka i został patronem Międzynarodowych Targów Potato Poland 2021 i XXVIII Krajowych Dni Ziemniaka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.