Cyklicznie odbywające się targi POTATO POLAND to impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym mająca na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów. Cele te osiągane są poprzez kilkunastotysięczną liczbę uczestników oraz wystawców z kraju i zagranicy, udział oraz wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej.

W tym roku wydarzenie zapowiada się niezwykle ciekawie. Będziemy poruszać tematy niezwykle istotne dla regionu takie jak Program odbudowy bocznic kolejowych w województwie pomorskim pod towary rolno-spożywcze czy też jak skutecznie wspierać współpracę samorządów Polski i Ukrainy. Będą też tematy ogólnokrajowe dotyczące polskiego eksportu przetwórczego, międzynarodowe np. Inicjatywa Trójmorza czy też wręcz globalne takie jak neutralność klimatyczna rolnictwa.

Swój udział potwierdzili już znakomici goście m.in Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w MRiRW; Halina Szymańska, Prezes ARiMR; Andrzej Chodkowski Główny inspektor, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa; Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, przedstawiciele władz samorządowych w tym m.in Marszałek i Wojewoda Pomorski, Starosta Powiatu Lęborskiego, a także Burmistrz miasta Łeba i Lęborka.

Mamy również silną reprezentację firm znanych na rynku krajowym i międzynrodowym, do których należy zaliczyć Farm Frites Poland, McDonald’s, UPL, PKP Cargo Connect, Anwil czy Polski Cukier. Na tym nie koniec, bo swoją obecność potwierdzili również prezesi PAIH, Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a także Irlandzkiej Federacji Ziemniaka.

Oczywiście nie możemy zapominać o naszych gospodarzach wydarzenia czyli o Wójcie gminy Wicko oraz Gospodarstwie Rolnym Krzysztof Grubba.

Szczególy wydarzeń targowych i konferencji znajdziecie Państwo w zakładkach na stronie targów.

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowe Targi Potato Poland 2021 w Charbrowie/ k. Lęborka.